Om oss

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt.

Jojka i korthet

Jojkas vision är att utveckla och leverera marknadens bästa verktyg för SMS kommunikation.

Därför erbjuder vi företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk.

Företaget Jojka Communications AB är noterat på Spotlight Market och har runt 750 aktieägare.

Jojkas historia 

 

2011 – Mobispine AB säljer operatörsverksamheten till australienska Soprano Design Pty.

2012 – Bolaget omarbetar sin strategi till att fokusera på produkterna Salesboost och Workforce och ändrar sitt namn från Mobispine AB till Jojka Communications AB.

2013 – Nuvarande VD Rutger Linquist anställs.

2014 – Ett antal strategiskt viktiga kundkontrakt säkras som genererar volymtillväxten som exempel kan nämnas Consortio, Fashion Group, Tallink, Björn Borg Retail och NetnONet . Bolaget investerar i dygnet-runt-support för driften och byter serverhall. Volymökning i antal skickade SMS 2014 mot 2013: +193%.

2015 – Bolagets nya plattform JSG3.0 tas i drift. Volymökning i antal skickade SMS jan-april 2015 mot motsvarande period 2014: +104%. Bolaget gör ”all time high” i september vad gäller volym och omsättning.

2017 – Bolaget lanserar sin helt nya SMS plattform och har fram till och med oktober ökat mängden skickade SMS med 63% mot motsvarande period föregående år.

Visste du detta om marknaden för marknadsföring via SMS?

SMS-trafiken har sedan mätningarna började 1994 ökat konstant varje år inom såväl privatmarknaden som inom företagsmarknaden. Under 2013 skickades det ut ca 6 500 miljader SMS på global basis.

I Sverige som är Jojkas huvudmarknad så anger Post- och Telestyrelsen att volymen för första halvåret 2014 uppgick till 6 545 miljoner samt att M2M det vill säga SMS från maskiner till maskiner (API koppling) ökar med 37 procent till 114 miljoner (PTS-ER 2014:29). Bolaget uppskattar att marknaden Jojka verkar på har ett värde på ca 350-500 MSEK.

Under 2013 skedde ett trendbrott i och med att bland annat iMessage och WhatsApp introducerades och trafiken för privatmarknaden gick ned för första gången. Detta har å andra sidan kompenserats genom att företagen i allt större utsträckning valt SMS som kommunikationsmedel. Företagsmarknaden är den marknad Jojka verkar inom.

Trenden idag är allt tydligare. Företag som tidigare använt traditionella kommunikationsverktyg som email, telefon samt det tryckta mediet nu i allt större utsträckning går över och använder SMS på grund av den höga hit-raten i realtid som erbjuds. Detta i kombination med att allt fler brancher uppmärksammar SMS som kommunikationsmedel borgar för en fortsatt god tillväxt.

Enligt Juniper Research oberoende rapport kommer SMS-marknaden framgent att fortsätta växa med ca 12 procent på årsbasis.