Investor Relations

Spotlight Stock Market

Jojka är noterat på Spotlight Stock Market.

Till Spotlight ›

Bolagsrapporter

Se bolagsrapporter och nyheter via Cision.

Till bolagsrapporter ›

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till och med nästa årsstämma. Styrelsens arbete följer en fastställd arbetsordning och verkställande direktörens arbete regleras i en särskild instruktion. Jojkas styrelse består av fyra ledamöter.

Fredrik Dalebrant (1987)

VD

Övriga uppdrag:
Inga

Tidigare uppdrag och övrig erfarenhet:
Jojka, Sales Director

Carl Ekerling (1974)

Styrelseordförande

Utbildning: Civilingenjör Kemi, KTH, MBA Handelshögskolan Stockholm

Övriga uppdrag:
BrainHeart Energy Sweden AB, CFO

Tidigare uppdrag och övrig erfarenhet:
Datscha AB, VD
Stronghold Invest, Affärsutveckling

Rutger Lindquist (1969)

Styrelseledamot

Utbildning: IHM Business School, marknadsekonomi

Övriga uppdrag:
Inga

Tidigare uppdrag och övrig erfarenhet:
Adquota AB, VD
Aspiro AB, Country Manager

Lars Nordlander (1962)

Styrelseledamot

Utbildning: Maskiningenjör, IFL/Handelshögskolan Stockholm

Övriga uppdrag:
Wave Stockholm AB, styrelsesuppleant

Tidigare uppdrag och övrig erfarenhet:
VWR International, VD
Textron Fluid&Power, Försäljningsdirektör Europe&Asia
Benzler TBA, VD (Holland)
Benzler BV, VD (Belgien)

Jan Swedin

Styrelseledamot

Utbildning: Gymnasieingenjör

Övriga uppdrag:
Grundare av IT Gården

Styrelseuppdrag I sammandrag:
Inyett
To Sign
Rögle BK

Anders Ericsson (1963)

Revisor

Allegretto Revison