Så lyckades Petbuddy Group uppnå en enhetlig kundkommunikation genom Jojka

Petbuddy Group jobbar med att bygga morgondagens varumärke inom husdjurssegmentet. De strävar efter att vara ett transparent varumärke som erbjuder foder och kosttillskott som både är nyttigt och gott för hunden. Med fokus på hälsa, hållbarhet och gemenskap vill Petbuddy konkurrera med de stora jättarna inom branschen.

Rätt information till rätt kund

Alla hundar har unika behov och alla hundar behöver olika foder. Därför är det ytterst viktigt att kunna förmedla rätt information till rätt kund. För att möjliggöra detta har Petbuddy en ‘’foderguide’’ där de får nödvändig information för att kunna rekommendera rätt foder för hunden.

Petbuddy gjorde en stor satsning på CRM-verktyget Klaviyo där de byggde automationer och kedjor anpassade efter kundens data. Allt fungerade men de upplevde att de saknade den konverteringsgrad som de hade hoppats på.

En mer skräddarsydd SMS-strategi

De kom i kontakt med Jojka för att se vilka möjligheter som fanns. Det visade sig att Jojka hade möjligheten att integrera med Klaviyo. Detta var något som Petbuddy saknade i andra SMS-tjänster som de testat. För med en sådan integration mellan SMS och mail kunde kunden få den enhetliga kommunikation som man strävat efter. Man kunde erbjuda en mer skräddarsydd upplevelse för kunden.

Vad säger medgrundaren Erik Wide Gustafsson om upplevelsen med Jojka?

‘’Det har fungerat väldigt bra’’ menar han. Efter att ha testat andra tjänster för SMS-kommunikation har de varit väldigt nöjda med Jojka. De andra har helt enkelt inte kunnat erbjuda nödvändiga funktioner för Petbuddys kundkommunikation.

Den största bristen hos liknande tjänster har varit att det inte gått att integrera med email-kommunikationen. Detta gör att kunden får två enskilda kanaler kommunikation som inte på något sätt kan samspela.

Det som lockade Petbuddy att prova Jojka var framförallt integrationsmöjligheterna med email. Men de ser det även som mycket värdefullt att enkelt kunna göra segmentering och listor. De uttrycker att de uppskattar den lätthanterliga interfacen och det konkurrenskraftiga priset.

‘’Vi ser ofta att SMS ligger ungefär 3 gånger så högt som vår avrage konverteringsgrad på sidan. Så det är alltid en högt konverterande kanal för oss’’ säger Erik. Han menar att när de verkligen vill nå ut till kunden vänder de sig gärna till SMS.

‘’Som en e-handel har vi självklart kampanjperioder, och då är SMS ett supertool för att verkligen se en hög konvertering. Jag vet att vi till exempel under Black Friday, såg att SMS var en jätte, jättestor del av försäljningen.’’ fortsätter Erik.

Nu ser Petbuddy fram emot en spännande framtid tillsammans med Jojka. Framåt vill de fortsätta driva personifieringen av sin kommunikation för att göra kundupplevelsen så bra som möjligt.

Vill du prova en riktigt smart plattform för SMS-marknadsföring?

boka demo