Meet The Team - Beyond Retail

Vi på Jojka är stolta att samarbeta med Beyond Retail och vi ser fram emot den gemensamma utvecklingen framöver. Beyond Retail är en konsultbyrå med kontor i Stockholm och Göteborg som hjälper företag att öka sin digitala konkurrenskraft och lönsamhet. Deras team av konsulter är specialiserade på CRM och erbjuder sina kunder de digitala färdigheterna och möjligheterna de behöver för att maximera värdet och behålla sina kunder. Bland annat genom att skapa kundlivscykelprogram, utveckla lojalitetsstrategier och analysera kunddata. 

 

Oavsett om det handlar om tidsbegränsade konsultuppdrag eller omfattande projekt, arbetar Beyond Retails konsulter tillsammans med era interna team för att säkerställa tillväxt och bra kundupplevelser. Om ni vill förbättra er CRM och digital affärsutveckling är Beyond Retail det perfekta valet för er!
“Det är otroligt enkelt att komma igång med Jojka, man kan redan samma dag se resultat i intäkter.”

Miona Matar, Senior CRM Consultant | CRM Lead @ Beyond Retail

Hur tror ni att tillväxten för e-handelsbolag kommer se ut 2023? 

Vi ser att fokus på kundlojalitet och köpfrekvens ökar bland e-handlare och därmed kommer större andel av försäljning komma från existerande kunder. Den övergripande tillväxten kanske saktar ner något under 2023, men retention ökar.

Vilka är de vanligaste utmaningarna ni märker att e-handlare har?

En av de vanligaste utmaningarna i dagsläget är ökade kundanskaffningskostnader, behovet att nå kunden på flera sätt och personalisering. SMS är en nyckelkanal för bredare kanalmix, både ur intäktsperspektiv och kundupplevelse. Med SMS kan man få ner sin cost of sale och kommunicera med kunden på deras föredragna kanal. Genom automatisering kan man nyttja SMS vid rätt tillfälle i kundlivcykeln, samt hålla nere cost per send genom att inte skicka mass-SMS.

Varför rekommenderar ni era kunder att använda sig av SMS marketing? 

För att maximera kanalmixen, använda som komplement till e-post och som en viktig del i kundupplevelsen.

Vilka utmaningar har Jojka hjälpt era kunder med? 

Att komma igång snabbt med en ny säljkanal med minimal arbetsinsats.

Ladda ner vårat whitepaper