Online Gambling

Online Gambling

Jojka hjälper flertalet expansiva spelbolag att hålla kontakten med sina kunder. De främsta anledningarna till Jojkas framgång inom spelmarknaden är enkelheten att använda Jojkas tjänst samt att den fungerar globalt, både att jobba med och skicka via.
Samtliga Jojkas kunder drar också nytta av den höga servicenivå Jojka erbjuder sina kunder, gratis utbildningar för de som kommer använda systemet samt möjligheten att mäta och följa upp sina kampanjer.